CANKAJEVA 6B, 2000 MARIBOR,SLOVENIA info@hart.si
CARINSKE STORITVE

Za vas opravljamo storitve carinskega zastopanja strank pri vseh postopkih v zvezi s carinskim zakonom, ter mejne odprave.

Zagotavljamo vam kakovosten mejni servis, od prenapotitve vozil, ureditve fitopatoloških in sanitarnih pregledov, plačila taks in ostalih potrebnih špedicijskih storitev.