CANKAJEVA 6B, 2000 MARIBOR,SLOVENIA info@hart.si
ZAVAROVANJE

Izguba tovora, poškodbe blaga, škoda nastala zaradi zamude, neupoštevanje prejetih navodil…

V podjetju Hart d.o.o. vam nudimo zavarovanje ob nastalih škodah, prav tako dodatna zavarovanja ob transportu preseženih vrednosti blaga po zavarovalnih policah naših vozil.