CANKAJEVA 6B, 2000 MARIBOR,SLOVENIA info@hart.si
CARINSKO ZASTOPANJE

Hart d.o.o. opravlja zastopanje strank pred carinskimi organi ob vseh potrebnih postopkih. Strokovno usposobljeni sodelavci vam ponudimo vse potrebne informacije za izvedbo carinskih postopkov, pravilno tolmačenje carinskih predpisov, razpored blaga po nomenklaturi tarif,…